Vítame Vás

      WinG spol. s r.o. je spoločnosť so sídlom v Partizánskom zameraná na IT technológie. Zaoberá sa vývojom, integráciou, predajom a implementáciou komplexných software riešení za použitia najnovších trendov a technológií. Integrácia CAD/CAM, ERP informačných systémov (IS), web aplikácií a technológie dotykových obrazoviek a čiarových kódov je charakteristickou vlastnosťou našich produktov a riešení, ktoré už našli významné uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu a zdravotníctve. Využívanie Open Source platformy robí naviac naše výrobky cenovo dostupnými aj pre male a stredné firmy.

Naše produkty:

IS Ewis

ProCost

E-Commerce

Jedinečné riešenie komplexného informačného systému. Spája v sebe mnohoročné skúsenosti nadobudnuté kontaktom s našími zákazníkmi. Hľadáte riešenie šité na mieru? Chcete ušetriť viac ako 50% z ceny konkurenčných systémov?

       Najkomplexnejšie implementácie (dve v SR a dve v ČR)

       boli úspešne zvládnuté v oblasti VZT (plechy, plasty).

Ide o riešenie založené na 100% integrácii CAD(2D/3D) a klasického IS s využivaním technológie dotykových displejov

pri riadení výroby ako aj čiarových kódov pri riadení skladov a expedície hotových výrobkov. Umožňuje zostaviť potrubie

(VZT projekt) v CAD, automaticky ho oceniť, spracovať ponuku, vizualizovať rozrobenú výrobu alebo dodané častí potrubia, analyzovať ziskovosť a stratovosť výrobkov ako aj celých projektov.

Bližšie informácie ...

Integrovaný informačný systém určený pre zákazníkov z obuvníckeho priemyslu. Balík graficko-databázových programov umožňujúcich analýzu pomeru kvalita/cena pre jeden produkt.
Bližšie informácie ...

Ponúkaný softvér je koncipovaný komplexne, jednotne a kompaktne jednak pre potreby B2C, obchod orientovaný na konečného spotrebiteľa, ako aj B2B, obchod medzi obchodnými partnermi.
Bližšie informácie ...

 

Dimensions!

2D/3D obuvnícky CAD systém vyvinutý v úzkej spolupráci s užívateľmi a zákazníkmi tak, aby splňal všetky požiadavky kožu spracujúceho priemyslu pri návrhu a konštrukcii modelu.
Bližšie informácie ...

Naša ponuka na spoluprácu pri vývoji SW:

Bližšie informácie ...