Procost

      hlavným účelom tohto kalkulačného systému je použiť grafické údaje z CAD systému, alebo zdigitalizované/scanované dielce, pre komplexnejšiu kalkuláciu spotreby materiálu pre kompletné ekonomické informácie.


      

 • Vytvorenie knižnice vzorov
 • Kalkulácie interlocku
 • Kalkulácie uloženia dielca do kože, textilu, alebo syntetického materiálu, závislé alebo nezávislé na definícii materiálu
 • Špecifikácie materiálu, komponentov a technológií
 • Základný výpočet materiálovej spotreby použitím širokého spektra metód
 • Základné kalkulácie cien materiálov a komponentov
 • Časové kalkulácie nevyhnutné pri výrobe vzoru
 • Kalkulácie miezd pre odpovedajúce dielne (vysekávanie, šitie,...)
 • Kalkulácia ceny výrobku
 • Široké spektrum výstupov

 •