Vybraté kvalitatívne parametre informačného systému EWIS:


 • Riadenie predaja od marketingových aktivít (ponuky) až po fakturáciu a dodávku
 • Prepojenie - integrácia informácií, výrobných zariadení a moderných technológií
         - spracovanie grafických (CAD) podkladov,
         - spracovanie obchodných informácií (projekt, cenová ponuka, objednávka),
         - riadenia výroby (požiadavky na výrobu vs.výrobné plány)
         - automatické prepojenie výrobných plánov a rezacích stolov prípadne ohýbačiek
         - automatický výpočet spotreby materiálov a ľudských zdrojov,
         - odvádzanie výroby pomocou dotykových obrazoviek
         - riadenie skladov a expedície za pomoci čiarových kódov
         - vizualizácia rozrobenej výroby v CAD, ...)
 • Kontrola súvisiacich dokumentov pre vybratého obchodného partnera
 • Viacúrovňová kusovníková štruktúra výrobkov, polotovarov ako aj kalkulácie ich výrobných nákladov
 • Optimalizácia nákupu materiálov s ohľadom na rôzne ceny od rôznych dodávateľov
 • Automatická optimalizácia uloženia dielov výrobku do zvoleného materiálu
 • Výrobkové varianty - ten istý kód výrobku pre rôzne veľkosti, farby, zakrivenie prípadne iné vlastnosti výrobku
 • Na jednom sklade sa môžu udržiavať a riadiť stavy výrobkov či už jednoduchých množstevných alebo identifikovateľných sériovým číslom prípadne určitou vlastnosťou (veľkosťou, farbou, zakrivením a pod.)
 • Sledovanie tzv. šarží výrobkov t.j. sledovanie materiálového toku a expirácie pre určité dávky - šarže výrobkov)
 • Obstarávanie materiálov s ohľadom na stav rozpracovanosti a limity skladu ako i množstvo a dodacie termíny zákazníckych objednávok
 • Plánovanie a riadenie výrobných zákaziek s ohľadom na dodacie termíny zákazníckych objednávok
 • Komunikácia so systémom je možná vo viacerých jazykoch (UNI kód) a z hociktorého miesta na svete cez internet
 • Je k dispozícii inštalovateľný plnohodnotný internetový klient
 • Možnosť využívania internetových kukátok do IS cez prehliadač, bez nutnosti inštalovať akýkoľvek iný SW
 • Pretože EWIS bol vyvinutý vo WING-u je možné počítať s vysoko kvalifikovanou zákazníckou podporou a prakticky neobmedzenými možnosťami komunikácie s externými SW produktami (napr.CAD prípadne Dokument Management systémami)
 •