Základné charakterisktiky riešenia informačného systému EWIS:


 • Plná integrácia CAD
 • umožňuje grafické spracovanie projektov s ich následným ocenením a vizualizáciou rozrobenej výroby ako aj vyexpedovaných častí projektu

 • Riadenie sortimentnej variabilnosti výrobkov
 • ako napr.rôzne veľkostné rady klimatizačných zariadení, rozmery VZT komponentov, veľkostné čísla a farebné prevedenia odevov a obuvi, zakrivenia a farebné variácie šošoviek a pod.

 • Riadenie výroby
 • (aj sortimentne variabilných výrobkov) a sledovanie ich rozpracovanosti so zjednodušením vśetkých súvislosí medzi riadením výroby a nákupom materiálov, zásobovaním výroby potrebnými materiálmi ako aj predajom a dodávkou tovaru a finálnych výrobkov.

 • Využitie internetu
 • pri komunikácií s modulmi EWIS-u s možnosťou ich diaľkového ovládania prípadne prehliadania informácií v EWIS-e uložených

 • Využitie už existujúcich SW riešení
 • ako napr.Účtovníctvo, Mzdy, Správa majetku a pod.

  Integrácia na existujúce SW produkty (účtovný a finančný SW, rôzne analýzy a štatistiky, výpočet miezd, riadenie majetku a pod.) je riešená budovaním mostíkov (rôzne formáty prípadne XML export, import dát) alebo on-line prepojením, čo v konečnom dôsledku šetrí prostriedky, ktoré sa už raz museli vynaložiť za nákup takýchto SW produktov.

 • Šetrenie finančných prostriedkov
 • pri zaobstarávaní (dB server) a rozširovaní (viacnásobné inštalácie klientských OS) informačného systému vo firemnom prostredí, čo vo všeobecnosti predstavuje nemalú sumu

 • Viac jazyčná komunikácia
 • umožňuje značnú flexibilitu komunikácie so systémom

 • Ovládanie systému pomocou dotykových obrazoviek a čiarových kódov
 • využívanie dotykových obrazoviek zjednodušuje a urýchľuje zber dát pri odvádzaní výroby technologických uzlov, využívanie čiarových kódov zefektívňuje riadenie skladov ako aj vytváranie dodacích listov pri expedícií hotových výrobkov a tovaru.

 • Použité technológie Open Source
 • S cieľom ušetriť finančné prostriedky zákazníkom pri zaobstarávaní si informačného systému je EWIS postavený na Open Source platforme pričom klient aj server aplikácie EWIS-u sú vyvinuté v prostredí :

  Klient :

  - JAVA JFC(1.5,1.6) klient applikácia spojená s J2EE server aplikáciou alebo JNLP aplikáciou.

  - Podporované protokoly: RMI,HTTP

  Server :

  - J2EE server aplikácia (JBoss AS 4.x)