Ewis

Komplexný informačný systém, ktorý pokryje všetky Vaše požiadavky. Vy sa rozhodnete, do akej hĺbky chcete zaviesť a využívať CAD/CAM (softvérové - grafické) spracovanie projektov ako i následné riadenie nákupu, výroby a predaja. Pri tvorbe nášho informačného systému sme využívali najmodernejšie technológie a riešenia, ktoré nám umožnili ponúknuť na trh produkt za výrazne nižšiu cenu oproti konkurencii.

Chcete sa dozvedieť viac ? Oslovte nás a my Vám pripravíme špeciálnu ponuku priamo pre Vašu firmu.

      Informačný systém EWIS je postavený modulárne tak, aby každý zákazník dostal a používal skutočne len to, čo chce a potrebuje. Výberom kombinácie modulov z nasledujúceho zoznamu dostanete riešenie, ktoré Vás nebude nútiť k žiadnym krokom navyše a zabezpečí Vám požadovanú kvalitu.

Toto sú základné moduly a vlastnosti systému EWIS :


 • CAD-spracovanie grafických podkladov projektu, zákazníckej objednávky
 • Riadenie dodávateľov a zákazníkov (S&C RM)
 • Tvorba a riadenie katalógu materiálov a finálnych produktov
 • Kalkulácia výrobných nákladov a analýza ziskovosti produktov-projektov
 • Tvorba a riadenie cenníkov
 • Riadenie špecialnych odberateľských cien
 • Nákup materiálov a tovaru
 • Ponukové riadenie a spracovanie dodávateľských cien
 • Riadenie dodávateľských a odberateľských objednávok
 • Riadenie skladov a MTZ (za pomoci čiarových kódov)
 • Tvorba výrobných zakázok (spracovanie požiadaviek na výrobu od obchodníkov)
 • Tvorba výrobných plánov
 • Sledovanie rozpracovanosti výrobných zakázok
 • Sledovanie výroby vlastných výrobkov a polotovarov
 • Odvádzanie hotových výrobkov a polotovarov (využívaním dotykových obrazoviek)
 • Dodacie listy a expedícia tovaru a produktov (za pomoci čiarových kódov)
 • Fakturácia
 •       Integrácia na existujúce SW produkty (účtovný a finančný SW, rôzne analýzy a štatistiky, výpočet miezd, riadenie majetku a pod.) je riešená budovaním mostíkov (rôzne formáty prípadne XML export, import dát) alebo on-line prepojením, čo v konečnom dôsledku šetrí prostriedky, ktoré sa už raz museli vynaložiť za nákup takýchto SW produktov.

        Pri tvorbe koncepcie informačného systému EWIS sme hlavný dôraz kládli na jeho univerzálnosť, modularitu a ľahkú implementovateľnosť v rôznych odvetviach priemyslu.