CAD-VZT


    Software určený pre spracovanie grafických informácií. Umožňuje zostavovať, vizualizovať v 2D/3D a zároveň aj oceňovať VZT projekty. Okrem toho na základe tvarov (geometrických vlastností) konkrétných výrobkov v spolupráci s ďalšími modulmi EWIS dovoľuje kalkulovať ich výrobné náklady, spotreby materiálov, stanoviť dobu trvania výroby a pracnosť jednotlivých prvkov potrubia ako aj celého projektu, vytvárať výrobnú dokumentáciu a ďalšie užívateľsky zaujímavé výstupy. Automatické generovanie potrebných dát pre ohýbacie linky alebo ukladací software rezacích stolov šetrí mzdové náklady a znižuje chybovosť, ktorá sa občas vyskytne pri manuálnom zadávaní týchto dát do výroby. Môže byť prevádzkovaný buď v počítačovej sieti, napojený priamo na firemnú databázu, alebo môže byť prevádzkovaný OFF LINE s následnou synchronizáciou s databázou celého systému.