Dimensions!

      hlavným účelom tohoto systému je automatizácia procesu prípravy dizajnov za použitia PC. Základnými výstupmi systému sú kópie kopyta, línie základne, stredné číslo alebo vystupňované dielce, vyrezávanie dielcov, tlač dokumentácie ako aj výsledky paralelogramov a výpočet základnej materiálovej spotreby pre výrobu.


      

  • 2D digitalizácia základných línií vzoru (základne) narysovanej manuálne
  • 3D digitalizácia kopyta a línií vzoru nakreslených manuálne na povrchu kopyta
  • Tvorba nových základní pri použití existujúcich uložených v pamäti počítača
  • Tvorba dielcov
  • Stupňovanie
  • Kalkulácia paralelogramov, základnej spotreby koženných a textilných materiálov pre každý dielec separátne
  • Vykreslenie dokumentácie
  • Výkroj dielcov

  • Obr 1 Obr 2 Obr 3 Obr 4 Obr 5 Obr 6