IS o Produkte

Balík programov určený pre obuvníkov. Umožňuje kalkulovať výrobné náklady, spotreby materiálov, vytvárať výrobnú dokumentáciu, ...

 • GDM-Grafický Dokumentačný Manager™
 •      GDM™ je Grafický dokumentačný program, ktorý bol vyvinutý ako najmodernejšia viacvrstvová aplikácia a je preto prispôsobiteľný pre všetky oblasti podnikania.
       GDM™ môže vytvárať špeciálnu výrobnú dokumentáciu akéhokoľvek druhu v režime on-line (napr. na obrazovke počítača, v IT - sieti, v prostredí Intranetu, atď.), alebo off-line (vytváraním raportov pre dokumenty ).

 • PROCOST®
 •      PROCOST® je kalkulačný, informačno-analytický systém, určený pre výpočet materiálových nákladov topánkových dielcov, výpočet efektívnosti a plôch.
       PROCOST® môže byť prevádzkovaný buď v počítačovej sieti, napojený priamo na firemnú databázu (Microsoft, Oracle, SAP, IBM, Informix, atď.), alebo môže byť prevádzkovaný ako koncová aplikácia v oddelení kalkulácii.

 • SM - STYLEMANAGER™
 •      STYLEMANAGER™ je systém, špeciálne vyvinutý pre potreby kožu spracujúceho priemyslu. Systém riadi prístup, stav a uvoľňovanie vnútorných dát spoločnosti, uložených v serverovo orientovanej databáze, podporujúcej ODBC prístup.
       Okrem toho STYLEMANAGER™ organizuje spoluprácu v rámci spoločnosti. Vďaka jeho otvorenému konceptu môžu ľubovoľné softvérové aplikácie, ktoré sú dokumentovo orientované a podporujú skripting s COM-automation (napr. Excel, Word, rozličné grafické programy), spolupracovať s programom STYLEMANAGER™.